Studenten


Gemotiveerde studenten die stage willen lopen in Den Leeuweric zijn erg welkom. Jaarlijks voorzien we een aantal plaatsen voor toekomstige opvoeders, orthopedagogen, logistieke assistenten, …

De schat aan praktische ervaring die in de loop der jaren in Den Leeuweric werd opgebouwd willen we graag met hen delen.

Een student kan steeds per brief een stage aanvragen.

Rekening houdend met de beschikbare stageplaatsen en de stageperiode wordt beslist of de stage kan georganiseerd worden. Samen met de stagebegeleider worden concrete afspraken gemaakt over de stage-inhoud.

Den Leeuweric vzw
Tav Roel Megens
de Merodelei 203
2300 Turnhout
roel.megens(ad)mekanders.be