Over 't Huizeken

Wie zijn we en wat doen we?
 
't Huizeken is een kleinschalig dagbestedingsproject, verbonden aan vzw Den Leeuweric. 
 
Mensen met een beperking, die niet, niet meer of tijdelijk niet aan werk geraken in het normale arbeidscircuit kunnen bij ons terecht voor een zinvolle dagbesteding.
 
Kenmerkend voor onze werking is de beperkte arbeidsdruk, de huiselijke en kameraadschappelijke sfeer en de betrokkenheid van onze deelnemers bij het geheel.

Onze activiteiten kunnen heel algemeen onderverdeeld worden in: houtbewerking (hoofdzakelijk vervaardigen van kaders), crea-activiteiten (hoofdzakelijk kaartjes, doopsuikerverpakking, juwelen en sleutelhangertjes), uitvoeren van huishoudelijke taken en het runnen van een eigen winkeltje.

Deelnemers kunnen naar eigen mogelijkheden en interesses één of meerdere van deze taken op zich nemen. Werken in  ’ t Huizeken kan een voltijdse of een deeltijdse bezigheid zijn. Op deze manier kunnen we vanuit een dagelijkse bezetting van ca. 12 deelnemers, globaal een 27-tal mensen bereiken. 


Huisvesting

't Huizeken is sinds 2007 gehuisvest in een industrieel pand in de Vredestraat te Turnhout.  

Verkoop

Onze winkel
’t Huizeken heeft een eigen winkeltje waar al onze handgemaakte producten verkocht worden. Het runnen van dit winkeltje gebeurt door een groepje van deelnemers dat hiervoor opgeleid wordt. Zij helpen u graag verder van maandag tot en met donderdag van 9u tot 16u. Op vrijdag is de winkel gesloten.

Bestellingen
U kan bij ons ook steeds terecht met een bestelling. Voor grote hoeveelheden vragen we u tijdig te bestellen gezien we de arbeidsdruk beperkt willen houden

Belangrijke data 2019

  • BBQ 24 mei 2019