Missie


Den Leeuweric stelt de cliënt centraal :


·        met nadruk op het unieke van elke mens, met groot respect voor ieders eigenheid
·        met aandacht voor het welzijn van de cliënt, met kansen tot groei
·        vanuit een dialooggerichte zorg : met respect voor de eigen keuzes van de cliënt, ondersteunend waar nodig
·        vanuit een houding van gelijkwaardigheid
·         in verbondenheid met anderen, met oog voor het netwerk van de cliënt

Den Leeuweric stimuleert de inzet en betrokkenheid van medewerkers, door het creëren van een werkomgeving :


·       met ruimte voor eigen inbreng, initiatief en verantwoordelijkheid van elke medewerker
·       met aandacht voor het ontwikkelen van competenties, professionele groei van de medewerkers en teams
·       met groot respect voor elke medewerker
·       met aandacht voor overleg in een open communicatief klimaat
·       in verbondenheid, zowel binnen het team en als met de hele organisatie

Den Leeuweric wil verder groeien als organisatie :


·       met een beleid dat sturing geeft vanuit visie op zorg waarin de cliënt centraal staat
·       met een grote verscheidenheid in het zorgaanbod
·       met een belangrijk accent op het kleinschalige karakter
·       met een duidelijke structuur en duidelijk omlijnde verantwoordelijkheden
·       die autonoom werkt en financieel gezond is
·       met een eigen plaats en actieve rol in de zorgsector
·       die een bijdrage levert aan een meer zorgzame samenleving
·       in verbondenheid met de buurt, geïntegreerd in de stad, participerend aan de maatschappij