Huis Begijnhof

 BEGIJNHOF1  Huis Begijnhof 
Begijnhof 47

2300 Turnhout 

In Huis Begijnhof wonen 14 mensen samen in twee groepen. Begeleiding is elke dag aanwezig ook in het weekend. 's Nachts is er geen begeleiding aanwezig. Bij afwezigheid van begeleiding kan de permanentie telefonisch opgeroepen worden. Er is veel aandacht voor het samenleven en de bewoners helpen mee in het huishouden. De begeleiders helpen bij de administratie en de financiën.

Jongerengroep: voor jong-volwassenen met een licht verstandelijke handicap, die vrij zelfredzaam zijn.
In de jongerengroep kunnen 5 jongeren samenleven.
Bewoners nemen actief deel aan het huishouden.
Bewoners leren omgaan met de gekregen vrijheden en verantwoordelijkheden.
Samen met begeleiding leren bewoners stap voor stap om de administratie te regelen, het geld te beheren, huishoudelijke taken uit te voeren.
Deels je vrije tijd zelf kunnen invullen is hier best belangrijk.
I
n deze groep kunnen bewoners ontdekken/ervaren welke richting ze verder willen/kunnen, naar welke andere woonvorm ze doorstromen.


Woongroep: voor mensen met een licht verstandelijke handicap die vrij zelfredzaam zijn.
In de woongroep kunnen 8 mensen samenleven.
Bewonders moeten wel wat hun plan kunnen trekken, toch is er ook voldoende begeleiding.
Er is veel aandacht voor het samenleven.
Bewonders en begeleiders staan samen in voor het huishouden.
De administratie en de financiën worden samen met begeleiding geregeld.
Bewonders hebben een goedkeuring van het VAPH voor verblijf in een tehuis werkenden of niet-werkenden. 

Studio: Aansluitend aan deze groepen is een studiowoning gebouwd. In de studio is een kleine keuken en een aparte badkamer aanwezig. Op sommige momenten kan je van hieruit aansluiten bij één van de groepen, op andere momenten is het dan weer de bedoeling dat je meer zelfstandig woont, maar wel weet dat er in de buurt iemand is bij wie je terecht kan.