't Huizeken

Den Leeuweric vzw
Dagbestedingsproject 't Huizeken
Vredestraat 6
2300 Turnhout
014/43.50.08 

't
Huizeken is een kleinschalig dagbestedingsproject, verbonden aan Den Leeuweric vzw. Mensen met een licht of matig mentale handicap, die niet aan werk geraken in het normale arbeidscircuit, kunnen bij ons terecht voor een zinvolle dagbesteding.

Kenmerkend voor onze werking is de beperkte arbeidsdruk, de huiselijke en kameraadschappelijke sfeer en de betrokkenheid van onze deelnemers bij het geheel.

Onze activiteiten kunnen heel algemeen onverdeeld worden in:
  • houtbewerking (hoofdzakelijk vervaardigen van kaders en kapstokken)
  • crea-activiteiten (hoofdzakelijk kaartjes, doopsuikerverpakking, juwelen, kaarsen en sleutelhangertjes)
  • uitvoeren van huishoudelijke taken (tafel klaarzetten en afruimen, afwas,...)
  • runnen van een eigen winkeltje
Deelnemers kunnen naar eigen mogelijkheden en interesses één of meerdere van deze taken op zich nemen.

Werken in 't Huizeken kan een voltijdse of een deeltijdse bezigheid zijn. Op deze manier kunnen we vanuit een dagelijkse bezetting van ca. 10 deelnemers, globaal een 27-tal mensen bereiken.

Wil je meer praktische informatie over 't Huizeken, klik dan hier.