Dagondersteuning

Den Leeuweric gelooft dat een zinvolle dagbesteding een belangrijke meerwaarde aan het leven van onze bewoners en cliënten kan geven. 

Omdat er nood was aan aangepaste dagopvang of tewerkstelling voor cliënten die niet of niet meer volledig in het gewone of beschutte arbeidsmilieu konden worden tewerkgesteld zijn we in 1998 gestart met ons dagbestedingsproject: 't Huizeken. Door de veroudering van onze bewoners en cliënten nemen de vragen naar zinvolle dagbesteding alleen maar toe. 

Sinds kort werken we ook samen met de Stadsboerderij en het Sociaal Restaurant 't Hert, beiden in Turnhout. 

Sinds de aanwerving van een jobcoach in 2004 zetten we naast ons aanbod binnen 't Huizeken extra in op de zoektocht naar zinvolle dagbesteding. Binnen onze Dienst Begeleid Werken richten we ons op het zoeken naar en ondersteunen van vrijwilligerswerk (begeleid werken) voor onze bewoners en cliënten.