Dienst Begeleid Wonen

Den Leeuweric vzw
Dienst Begeleid Wonen
de Merodelei 203
2300 Turnhout
014/44.31.09 

We willen mobiele en ambulante ondersteuning bieden bij een leven op maat van de cliënt.
Het doel van de begeleiding is het uitbouwen van een eigen en kwaliteitsvol leven, het mede-verwezenlijken van het welbevinden van de cliënt. We zoeken met de cliënt op alle levensdomeinen wat hij aan hulp nodig heeft. De verschillende domeinen zijn: wonen, werken, huishouden, gezondheid, administratie/financiën/diensten, vrije tijd, contacten met anderen, relatie, opvoeding, omgaan met de handicap....
Elke cliënt heeft een persoonlijke begeleid(st)er die gemiddeld 1x per week langskomt.

We ondersteunen volwassen personen met een handicap, die zelfstandig wonen of dit op korte termijn van plan zijn. De beperking moet van die aard zijn dat zelfstandig wonen mogelijk geacht wordt.
De handicap of beperking van de cliënt kan gaan van licht mentale handicap, eventueel met bijkomende problematiek (motorische stoornis, psychische stoornis, verslaving, Gedrags- en Emotionele Stoornis), tot autismespectrumstoornis of NAH. De beperking moet door het VAPH erkend zijn. De personen staan open voor begeleiding of hebben een hulpvraag. We ondersteunen eveneens het netwerk van de cliënt (gezinnen, kinderen,...).
Belangrijke waarden die we nastreven in het begeleiden van de cliënten, zijn: betrokkenheid, respect en verbondenheid.