Wat kunnen wij voor je doen?

Wij bieden ondersteuning en begeleiding aan volwassen personen met een beperking. Wij ondersteunen bij het wonen in groep, bij het zelfstandig wonen, bij je werk of dagbesteding en bij je Vrije tijd.

We helpen je in je zoektocht om zo goed mogelijk je eigen  leven uit te bouwen. We willen dat het goed met je gaat en dat je kansen krijgt om te groeien.

We doen dit met respect voor de keuzes die je zelf maakt. We behandelen jou als een gelijkwaardig en volwassen persoon.  

We proberen rekening te houden met ieders eigenheid en we overleggen samen en ondersteunen waar nodig.  

We hechten veel belang aan verbondenheid.

 We willen begeleiding op maat bieden.  Jouw mogelijkheden en zorgvragen, jouw wensen en dromen zijn het uitgangspunt van de begeleiding.

Samen stellen we een ondersteuningsplan op om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op je noden en wensen.

Je krijgt een individuele begeleider.  Die volgt je van heel nabij op, of eerder vanop afstand.

 Je kan hulp krijgen bij allerlei zaken zoals bijvoorbeeld: 

  • je papierwerk
  • je geldzaken
  • het plannen van je huishoudelijk werk
  • je dagbezigheid of werk
  • je vrijetijd
  • je contacten met anderen
  • je dromen, je toekomstplannen.
  • andere zaken die voor jou belangrijk zijn.